YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Heim

 

Team frå Varna evangeliesenter vitja Edland og Lårdal

 

 

 

 

17.-18. juni hade Vesttelemark vitjing av eit team frå Varna Evangeliesenter. På tross av at det var sommar og mange ting som skjedde i bygdene var det mykje folk som hadde møtt fram på samfunnshuset i Edland den 17. juni.

 

 

 

 

 

 

Det er gripande å høyre bebuarane vitne om kva Jesus har gjort i livet deira. Mange av dei som har fått hjelp frå evangeliesentera har vore gjevne opp av dei fleste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dørum som no er leiar på senteret forkynnte Guds Ord og vitna frå eige liv som rusmissbrukar. Han ga eit truverdig vitnesbyrd som greip mange

Fleire nytta høve til å få forbøn i slutten av møtet.

 

Onsdag den 18. juni var temet på Eben Ezer i Lårdal.

 

Tekst og foto: Frank Håvik