Heim

 

KONTAKT

 

Bruk mailadresse asborgkr@gmail.com til kontakt med
webansvarleg Asborg Kroken.

Ho kan også nåast på 95752920.

 

Pastor Harald Kroken nåast på tlf 35073820 - 95886039

 

Elles finn du kontaktinformasjon om kvar enklt menighet som er med på samarbeidet, under linken menigheter.