Heim

 

PINSEMENIGHETEN FILADELFIA DALEN

 

Pastor Erik Skimmeland når du på telefon 48133368

 

 

 

 

 

 

Adresse til menigheten

 

Pinsemenigheten
Filadelfia Dalen
Bandakjordet
3880 Dalen